Home Aktuale Kuvendi i Bujanocit ka aprovuar Buxhetin e Komunës për vitin 2019.

Kuvendi i Bujanocit ka aprovuar Buxhetin e Komunës për vitin 2019.

342
0
SHARE

Kuvendi i Bujanocit me 24 dhjetor, ka aprovuar Buxhetin e Komunës për vitin 2019.

Buxheti i planifikuar për vitin që po vjen kapë lartësinë prej 1.060.463.520 dinarë.
Përveç planifikimit të mjeteve për shfrytëyuesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt të këtyre mjeteve (administrata komunale, ndërmarrjet, institucionet dhe shkollat). Buxheti i vitit 2019 parashikon të realizojë një sërë projektesh infrastrukturore të rëndësishme për nevojat e qytetarëve në Bujanoc.

Projektet më të rëndësishme që do të realizohen më 2019:

Asfaltimi i rrugës Muhoc-Zarbicë…….. 40.000.000,00
Subvencione për bujqësi ……………… 22.400.000,00
Subvencione në biznes ……………….. 10.000.000,00
Bursat e studentëve ………………….. 10.000.000,00
Projekti i modernizimit të ndriçimit publik. .. 15.000.000,00
Renovimi i shtëpisë së Kulturës ………. 3.833.520,00
Ndërtimi i tregut të kafshëve ……………… 5.000.000,00
30.000.000,00 nga UNDP
Sistemi për furnizim me ujë të ……………. 20.000.000,00
Tërnocit………………………………………………. 10.000.000,00
Hapja e pusit për furnizim me ujë
në Samolicë………………………………………… 3.000.000,00
Donacionet për sport ……………………………. 10.000.000,00
Donacionet për media…………………………… 5.000.000,00
Donacionet për SHKA …………………………. 2.000.000,00
Donacionet për OJQ ……………………………. 3.000.000,00