Home Aktuale Rryma në Serbi vjidhet në 52 mënyra

Rryma në Serbi vjidhet në 52 mënyra

140
0
SHARE

Kontrollorët dhe montuesit e Elektrodistribucionit të Serbisë kanë regjistruar 52 mënyra të ndryshme të vjedhjes së energjisë elektrke, ndërsa pesë prej tyre përdoren më së shumti.

Ato janë: Lidhja direkte në shtyllë lektrike, lidhja në rrjet në shtëpi para orës matëse, ndërrimi i telave në përçues dhe furnizuesin kështu që ora sillet mbrapsht dhe fshin rrymën e harxhuar, ndalimi me gjilpërë e pjesës rrotulluese të orës dhe vendosja e magnetit të fortë në orën matëse.

Ata që përdorin magnetë, ato i mbështjellin me shtof dhe me ngjitës i lidhin për orë, për të mos lënë gjurmë për vjedhje. Ata kujdesen që për një kohë të largojnë magnetin që mos shkaktojnë dyshim për zvoglim drastik të harxhimit të energjisë.

Sipas vlersimeve të EPS, në serbi çdo vit vjidhet rrymë me vlerë prej rreth 7 miliardë dinarë, çka do të thotë se rrymën e vjedhin rreth 116.000 shtëpi, që kanë vlerë mesatare prej 5000 dinarë në muaj.