Home Aktuale Ku mbeti Komiteti për bashkëpunim ndërkufitarë !?

Ku mbeti Komiteti për bashkëpunim ndërkufitarë !?

28
0
SHARE

Me rastin e njoftimit që Kuvendi Komunal i Gjilanit ka themeluar të gjitha Komitetet si trupa punuese-profesionale .
Komitetit për bashkëpunim ndërkufitarë i formuar më datën 27 qershor të vitit të kaluar në seancën e VIII-ët , pas disa kërkesave u arritë që të formohet me sponzorimin ton në cilësin e këshilltarit Komunal të Gjilanit ku për herë të parë pas 13 viteve , u arritë që KK i Gjilanit të caktoj një pikë të rendi të punës kushtuar banorëve që jetojn në Gjilan dhe Komunave që kufizohemi me Medvegjë , Bujanoc dhe Preshevë . Ksaj legjislature dhe opinonin e gjërë e njoftojm që ka një vendim të ksaj,sepse është votuar-vendosur që Komiteti për bashkëpunim ndërkufitarë do ti ketë nënt /9 / anëtarë të komitetit . Pra , vetëm Komiteti për Politik dhe Financa dhe Komiteti për Bashkëpunim Ndërkufitarë do të numrojn nga nëntë anëtarë , kurse të tjerët sipas ligjit të vetëqeverisjes lokale dhe udhëzimeve tjera e statutit të Komunës numrojn nga shtatë anëtar .
Ne kërkojm që ky komitet të kompletohe sa më parë me anëtarë dhe infrastrukturë ligjore duke caktuar detyrat dhe përgjegjësit, pasi është në mesin e komiteteve më me rëndësi të posaqme . Po, ashtu kjo legjislaturë të pregaditë sa më parë edhe draftë marrëveshjen për nënshkrim me kumunat gjegjëse veqë e veqë .
001
Është domosdoshmëri e kohës që kemi kërkuar edhe ndryshim-plotësimin e statutit të Komunës , pasi është që nuk përfaqëson dhe nuk pasqyron realitetin e saktë të Komunës son . Mungojn shumë gjëra duke mos u përmendë askund me asnjë fjalë të vetme si kategoria e dëbuarve, zhvendosurive dhe shpërngulurit shqiptar që vijn nga Medvegja , Bujanoci dhe Presheva që jetojn në Komunën e Gjilanit etj .
Gjilani të jetë qendër dhe bartëse e proceseve të tri Rajoneve ,

Propozojm që nga ky vitë Gjilani të jetë mikëpritëse dhe të mbahet një takim i përbashkëtë ekipeve punuese nga Kamenica, Vitia, Novobërda, Medvegja , Presheva,Bujanoci,Kumanova e Likova . Po ashtu propozojm që në Gjilan të ngritet një zyrë e përbashkët që do të përbëhet nga ekspert të disa fushave për hartimin e projekteve . Gjilani është një trekëndësh dhe këto tri rajone vërtet të bashkohen duke e ngritur-formuar një zyrë të përbashkët që do të përbëhet nga ekspert të disa fushave për hartimin e projekteve për të konkuruar në Këshillin e Europës për të thithur fonde dhe donacione të saja .

Autori është ish-këshilltarë Komunal që propozoi Komitetin për bashkëpunim ndërkufitarë, dhe që ti rekomandohet Parlamentit dhe Qeverisë për të dëbuarit, zhvendosurit dhe shpërngulurit shqiptar që vijn nga Medvegja , Bujanoci dhe Presheva që jetojn në Gjilan e Republikën e Kosovës .
Gjilan 26 Mars 2014 . Refik Hasani