Home Aktuale Konkurs për punësim nga Universiteti Internacional në Novi Pazar dega në...

Konkurs për punësim nga Universiteti Internacional në Novi Pazar dega në Preshevë

246
0
SHARE

Universiteti Internacional i Novi Pazarit – Dega në Preshevë, shpall konkurs për vende të lira të punës si në vijim:
FAKULTETIT FILOLOGJIK

Gjuhë dhe letërsi gjermane
2 Asistent
1 Profesor me titull prof. dr

Gjuhë dhe letërsi angleze
2 Asistentë
1 profesor me titull prof. dr

Fakulteti Psikologji Pedagogji
2 Asistent në psikologji
1 profesor me titull prof. dr
2 asistent në edukim

Fakulteti Juridik
3 Asistentë
Fakultetin e shkencave kompjuterike
2 asistentë në Informatikë
1 Profesor me titull prof. dr

Fakulteti Ekonomik
2 asistentë
2 profesorë me titull prof.dr
1 profesor

• Kushtet e parapara për asistent, kandidati duhet jetë i diplomuar me 240 ETSC ( kredi) ose me titull master. Duhet të ketë të nostrifikuar diplomën, nëse nuk e ka mund ta filloj procedurën e nostrifikimit pranë Universitetit Internacional.
• CV
• Përparësi kanë:
• Të gjitha ata të cilët nuk janë në marrëdhënie pune
• Njohës të gjuhës serbe.

• Dokumentacionet mund të dërgohen përmes e-mail adresës:
presevo@uninp.edu.rs
kujtimsadriu@live.com
ylber.sadriu@gmail.com
• Afati i aplikimi është 01.08.2015 deri më 22.08.2015
• Njoftimi mbi pranim nga 15.09.2015, deri më 18.09.2015

Vërejtje.
Ata të cilët nuk pranohen nuk i njoftojmë.
Me respekt.
Kujtim Sadriu